Relacje inwestorskie

Połączenie Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech Sp. z o.o.

W związku z planowanym połączeniem spółek Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Spółki Przejmującej i Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie jako Spółki Przejmowanej Zarząd Polymertech sp. z o.o. udostępnia niniejszym do publicznej wiadomości Plan Połączenia.